Beautiful BC Homes

מי יציל את הבית שלי?

המשך קריאה

                                               מי יציל את הבית שלי?

אמינות או תחמנות?

שרברבות, נגרות, צבעות וחשמלאות הם רק תחילתה של רשימת מקצועות ארוכה שמתארת עיסוקים שונים של בעלי מקצוע. חלק מהעבודות הן פעולות אותן האדם הממוצע יכול לבצע, אך מעדיף שלא. לדוגמה, צביעה. כולנו כבעלי זוג כפיים יכולים באופן מעשי לצבוע קיר, אך על מנת שהעבודה תיעשה ללא רבב, אנו מעדיפים שלהזמין בעל מקצוע הממוקד למטרה זו. כמו כן, ישנן עבודות שרצוי לנו לא לנסות לתקנן, כמו שקע חשמל שיצא ממקומו או רעף בגג שנע מנקודתו הטבעית.
עם זאת, על אף זמינותם של בעלי המקצוע והנוחות שבהגעתם עד לסף דלתנו, אנשים רבים חוששים להזמינם לשם ביצוע עבודות. החשש נובע מהעובדה שאנו מתקשים לאמוד את מחיר תיקונה של תקלה, ומפחדים שמא נרומה על ידי בעל המקצוע אשר ינקוב בסכום גבוה בהרבה מהסכום המקובל. לנוכח חשש זה אשר הולך בד בבד עם דמות הישראלי התחמן, עלתה בקיץ 2004 תוכנית שבועית בערוץ 22 בשם "יצאת צדיק". התוכנית, בהנחיית חיים הכט, הציבה מצלמות נסתרות בבית מסוים במרכז הארץ, ששימש לצילומי התוכנית. באותו הבית הטריוויאלי, פברקו צוות ההפקה תקלות שונות ומשונות במוקדים שונים בחדרי הבית. בעלי מקצוע רבים הוזמנו אל המקום ונקבו במחירים לתיקון הבעיה. "צדיקים", נקראו מי שנקבו במחיר הסביר והראוי ביותר לתיקון התקלה.
שידור התוכנית הביא לרפורמה בסוגיית בעלי המקצוע. אם עד אז בעלי המקצוע היו עושים כל אשר עולה רוחם בדבר הניקוב במחיר, שכן היום ישנן חברות המאגדות תחת קטגוריות שונות את שמות בעלי המקצוע הישרים ביותר, ומאפשרות להם פרסום חינמי. בעלי המקצוע שמעוניינים בכך מוכיחים עצמם כבעלי יושר וזוכים בפריבילגיות אותן מציעות חברות אלה, הידועות באמינותן.

אינדיקציה ליושר או היושר לתת לנו אינדיקציה?

לאחרית דבר, לא אמור להסתמן חשש בהזמנת בעל מקצוע כל עוד השמועה מפה לאוזן מספרת כי הוא אמין, או כל עוד שמו מתנוסס תחת אחת החברות המקנות לו הכרה ופרסום. עבודות שונות בבית מחייבות התערבותם של בעלי מקצוע שכן אלו עלולות להיות מסוכנות או לדרוש ידע מקצועי מסוים בפתירתן. זמינותם ויעילותם של אלה עשויה להיות 'מצילת חיים' לרובנו, שלא צפו את הפסקת החשמל בעיצומה של כתיבת עבודת גמר, או שלא גמרו לעבוד או אפילו באמצע ניקוי שטיחים וכבר יש הצפה שמאיימת להפסיק את החשמל... 

פרטים נוספים באתר החברה לניקיון ואחזקה

Beautiful BC Homes

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר